Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1980

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHÁP LỆNH NGÀY 23-6-1980 SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ THUẾ SÁT SINH

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1980 và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 6 năm 1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh với điểm bổ sung theo Nghị quyết số 1181 NQ/TVQHK6 ngày 1 tháng 12 năm 1980 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/1980
Ngày hiệu lực 10/01/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản Không số

Lược đồ văn bản

Nghị quyết phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 bổ sung điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 bổ sung điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Trường Chinh
Ngày ban hành 26/12/1980
Ngày hiệu lực 10/01/1981
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 26/12/1980

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/1981

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực