Nghị quyết 09c/NQ-BCH

Nghị quyết 09c/NQ-BCH năm 2016 điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 09c/NQ-BCH giảm chi hành chính phong trào công đoàn 2016


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09C/NQ-BCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA XI)

VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ TRỌNG CHI HÀNH CHÍNH, HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TẠI CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN ĐỂ TẠO NGUỒN KINH PHÍ CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ CỦA CÔNG ĐOÀN PHỤC VỤ ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 về việc quản , sử dụng tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn có quy định thẩm quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phân phi nguồn tài chính công đoàn tại các cấp công đoàn, các nội dung chi hoạt động công đoàn;

Căn cứ Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 13 tháng 7 năm 2016 kết luận của Thủ tưng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 09 tháng 7 năm 2016 về việc giao Tổng Liên đoàn xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ công nhân, lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Căn cứ Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới với mục tiêu: “nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài sản của tổ chức Công đoàn từ nguồn tài chính công đoàn, từ đó đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động”;

Căn cứ nhu cầu cấp bách của đoàn viên công đoàn và người lao động về nhà ở, nhà trẻ, nơi mua sắm, nơi khám bệnh, mua thuốc và nơi vui chơi, giải trí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;

Căn cứ Biên bản ngày 12/10/2016 về kết quả phiếu biểu quyết xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc điều tiết t trọng chi hành chính, hoạt động phong trào.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và điều chỉnh giảm 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn dành cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc.

Điều 2. Nguồn điều chỉnh được thu tập trung về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian thực hiện trong 04 năm (từ năm 2017 đến năm 2020).

Điều 3. Giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBTW MTTQVN (thay B/c);

- Ban Dân vận TW;
-
y viên BCH, UBKT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các CĐNTW và tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đ
ơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, ban Tài chính TLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09c/NQ-BCH

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09c/NQ-BCH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2016
Ngày hiệu lực18/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09c/NQ-BCH

Lược đồ Nghị quyết số 09c/NQ-BCH giảm chi hành chính phong trào công đoàn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 09c/NQ-BCH giảm chi hành chính phong trào công đoàn 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09c/NQ-BCH
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýBùi Văn Cường
        Ngày ban hành18/10/2016
        Ngày hiệu lực18/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 09c/NQ-BCH giảm chi hành chính phong trào công đoàn 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 09c/NQ-BCH giảm chi hành chính phong trào công đoàn 2016

            • 18/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực