Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2007 chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trong tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 2007 chấm dứt hiệu lực 52/2006/NQ-HĐND hoạt động xe lôi ba gác máy Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2006/NQ-HĐND NGÀY 10/5/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN LỘ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI XE LÔI MÁY, XE BA GÁC MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh và các loại xe tương tự;

Xét Tờ trình số 3256/TTr-UBND ngày 28/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 8 về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Tờ trình số 3256/TTr-UBND ngày 28/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, để thực hiện theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ để tổ chức thực hiện; Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 2007 chấm dứt hiệu lực 52/2006/NQ-HĐND hoạt động xe lôi ba gác máy Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 2007 chấm dứt hiệu lực 52/2006/NQ-HĐND hoạt động xe lôi ba gác máy Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu13/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành08/12/2007
       Ngày hiệu lực18/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 2007 chấm dứt hiệu lực 52/2006/NQ-HĐND hoạt động xe lôi ba gác máy Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 2007 chấm dứt hiệu lực 52/2006/NQ-HĐND hoạt động xe lôi ba gác máy Trà Vinh

           • 08/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực