Nghị quyết 151/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 151/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên 2008 2015 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Quyết định số: 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số: 230/2006/QĐ-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020;

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 1371/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số: 35/BC-VHXH ngày 30/11/2008 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 như nội dung Tờ trình số: 1371/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Riêng đối với mục tiêu đào tạo cán bộ chủ chốt của cấp huyện và tỉnh đến năm 2010 trình tại điểm 2.2: Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh về "tỷ lệ cán bộ chủ chốt huyện và tỉnh đạt trình độ chuyên môn từ đại học trở lên" cho phù hợp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên 2008 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên 2008 2015 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu151/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên 2008 2015 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên 2008 2015 2020

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực