Nghị quyết 22/NQ-HĐBCQG

Nghị quyết 22/NQ-HĐBCQG năm 2015 thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật thông tin tuyên truyền 2016


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐBCQG

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP TIỂU BAN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Phan Trung Lý, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy viên;

8. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên;

9. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

10. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

11. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

12. Ông Huỳnh Vĩnh Ái,Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy viên;

13. Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên;

14. Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

15. Ông Ngô Tự Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

18. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

19. Ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chính trị - xã hội, Báo Nhân dân, Ủy viên.

Điều 2.

Tiểu ban có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử;

2. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

4. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

5. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 3.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.

Các ông, bà có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c);
- UBTVQH (để b/c);
- CT, PCT và các ủy viên HĐBCQG;
- Ban TGTƯ, Ban DVTƯ, Ban TCTƯ;
- UBTƯMTTQVN;
- HĐDT, UB VHGDTNTNNĐ, BCTĐB;
- VPTƯ Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ: TTTT, NV, NG; TP, VHTTDL;
- Báo ND, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Lưu: HC, VP HĐBCQG, CTĐB.
E- pas: 85936

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐBCQG

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐBCQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐBCQG

Lược đồ Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật thông tin tuyên truyền 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật thông tin tuyên truyền 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐBCQG
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành19/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật thông tin tuyên truyền 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật thông tin tuyên truyền 2016

            • 19/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực