Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Ninh Thuận 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 05/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 như sau:

1. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp giữa năm 2013:

- Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về quy định mức thu, quản lý thủy lợi phí, tiền nước và miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết về một số chính sách tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết về quy định giá dịch vụ y tế để thực hiện những kỹ thuật của Bệnh viện hạng I;

- Nghị quyết về việc đào tạo nguồn nhân lực y tế đến năm 2020;

- Nghị quyết về việc quy định mức đóng góp của học viên khi tham gia cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm giáo dục Lao động Xã hội và định mức hỗ trợ cho đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng;

- Nghị quyết về việc tổ chức lại nghề khai thác hải sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

- Nghị quyết về việc quy định mức thu phí và lệ phí hộ tịch;

- Nghị quyết về việc cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh;

2. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp cuối năm 2013:

- Nghị quyết về việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

- Nghị quyết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014;

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012;

- Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách năm 2014;

- Nghị quyết về công bố bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận từ ngày 01/01/2014;

- Nghị quyết về kế hoạch phân bổ biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2014;

- Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2014;

- Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2014.

Điều 2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả bảo đảm thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; b.cáo
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Ninh Thuận 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Ninh Thuận 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Ninh Thuận 2013

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Ninh Thuận 2013

           • 21/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực