Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2005/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 38/2005/NQ- HĐND Quy hoạch phát triển ngành Y tế Điện Biên 2006 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2005/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn năm 2001 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Liên Bộ Y tế Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 544/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 như Tờ trình số 544/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch đảm bảo các mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH
Vừ A Phía

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2011
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 38/2005/NQ- HĐND Quy hoạch phát triển ngành Y tế Điện Biên 2006 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 38/2005/NQ- HĐND Quy hoạch phát triển ngành Y tế Điện Biên 2006 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýVừ A Phía
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực31/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2011
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 38/2005/NQ- HĐND Quy hoạch phát triển ngành Y tế Điện Biên 2006 2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 38/2005/NQ- HĐND Quy hoạch phát triển ngành Y tế Điện Biên 2006 2010

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực