Nghị quyết 60/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 60/2011/NQ-HĐND8 về hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em


HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2011/NQ-HÐND8

ThDu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở CÁC KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3208/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-HÐND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh.

2. Số lượng: Mỗi khu phố, ấp 01 cộng tác viên.

3. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a) Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn 29 xã khó khăn (phụ lục kèm theo) được hỗ trợ 0,5 lần mức lương tối thiểu chung;

b) Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn các xã, phường, thị trấn còn lại được hỗ trợ 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ ngân sách xã, phường, thị trấn theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TCH
Vũ Minh Sang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 29 XÃ KHÓ KHĂN TRÊN ÐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Ngh quyết s 60/2011/NQ-HÐND ngày 09 tng 12 m 2011 ca Hi đng nhân dân tỉnh nh Dương)

Địa bàn

Xã k khăn

Ghi chú

Huyện Tân Uyên
(có 09 xã)

01

Tân Định

Quy định ca Trung ương

02

Tân Thành

03

Lạc An

04

Hiếu Liêm

05

Đất Cuc

06

Thưng Tân

Quy định ca Tnh

07

Tân Lập

08

Tân Mỹ

09

Thnh Hội

Huyện Phú Giáo
(có 09 xã)

10

Tân Long

11

An Linh

Quy định ca Trung ương

12

An Long

13

Phước Sang

14

An Thái

15

Vĩnh Hòa

16

An Bình

17

Tân Hip

18

Tam Lập

Huyện Dầu Tiếng
(có 08 xã)

19

Minh Tân

20

Minh Thnh

21

Minh a

22

Định An

Quy định ca Tnh

23

An Lập

24

Long Hòa

25

Long Tân

26

Định Thành

Huyện Bến Cát
(có 03 xã)

27

Tân ng

28

ng Hòa

29

Cây Trưng 2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu60/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu60/2011/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em