Nghị quyết 67/NQ-HĐND

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2012 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16-01-2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Trên cơ sở báo cáo số 186/BC-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2011 là 23.503.483 triệu đồng, bằng 151% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 14.578.610 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.273.692 triệu đồng, bằng 196% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 là 304.918 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh:                                         74.551 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã:            44.420 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:                 185.947 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, trong đó có 7 huyện không tổ chức HĐND, cụ thể theo biểu số 01, 02 và 03 kèm theo).

Quyết toán ngân sách năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc sau khi được Bộ Tài chính thẩm tra, nếu có thay đổi UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu67/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu67/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực21/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Vĩnh Phúc

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực