Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2012 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 68/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 16.173.000 triệu đồng, bằng 102% dự toán Trung ương giao, trong đó:

- Thu nội địa 11.883.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 4.000.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN: 290.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là 8.313.498 triệu đồng, bằng 104% dự toán Trung ương giao, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 2.912.000 triệu đồng, chiếm 35% tổng chi ngân sách địa phương;

- Chi thường xuyên: 4.546.406 triệu đồng chiếm 54,7% tổng chi ngân sách địa phương;

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng.

- Chi dự phòng: 217.904 triệu đồng.

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu: 345.678 triệu đồng.

- Chi từ các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN: 290.000 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, trong đó có 7 huyện không tổ chức HĐND của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, cụ thể theo biểu số 01, 02, 03, 04 và 05 kèm theo)

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Tán thành các giải pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013 do UBND tỉnh trình, đồng thời nhấn mạnh một số biện pháp chủ yếu sau:

- Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, khai thác nguồn thu, truy thu thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế nhất là các khoản thu từ đất...Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao.

- Thực hiện dự toán chi ngân sách cần tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế các khoản chi phát sinh, bổ sung công trình mới trong năm nếu không cấp bách, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Ngoài việc tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, các cấp ngân sách thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo Quyết định 1792/QĐ-TTg ngày 31/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự toán nhất là về đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình, dự án trọng điểm; các công trình phân cấp cho huyện quyết định đầu tư, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, phòng ngừa lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững. Tiếp nhận và triển khai các dự án từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn ODA đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu68/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 68/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu68/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực21/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 68/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 68/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực