Nghị quyết 93/NQ-HĐND

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2013 của về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 93/NQ-HĐND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 403/TTr-HĐND ngày 28/11/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh năm 2014”; cụ thể như sau:

1. Phương hướng chung:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh và về ngân sách theo nhiệm vụ thường xuyên của các kỳ họp thường lệ trong năm.

- Chú trọng chỉ đạo xây dựng các nghị quyết nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định pháp luật có yêu cầu bức xúc, cấp bách theo thẩm quyền.

- Tăng cường trách nhiệm và sự chủ động, của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thẩm định, thẩm tra đối với các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

- Bảo đảm tính khả thi của Chương trình.

2. Nội dung và tiến độ thực hiện Chương trình:

a) Kỳ họp thường lệ giữa năm 2014 (kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa VIII): 10 nghị quyết

STT

Trích yếu nội dung

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

1

NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

UBND tỉnh

Cả 4 Ban HĐND

2

NQ quy định mức hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

3

NQ quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Pháp chế sách chủ trì

4

NQ về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

5

NQ về Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

6

NQ quy định định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập, trung tâm GDTX và trung tâm KTTH-HN từ năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

7

NQ quy định định mức chi các hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng từ năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

8

NQ quy định mức chi chương trình mục tiêu quốc gia Dự án 1 Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học từ năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì

9

NQ về điều chỉnh mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

10

NQ quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì

b) Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khoá VIII):

Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn.

c) Kỳ họp thường lệ cuối năm 2014 (kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa VIII): 3 nghị quyết

STT

Trích yếu nội dung

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

1

NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

UBND tỉnh

Cả 4 Ban HĐND

2

NQ về dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; phân bổ ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2015

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì

3

NQ về phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2013

UBND tỉnh

Ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì

Điều 2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh để triển khai thực hiện theo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh:
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo & CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu93/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 93/NQ-HĐND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 93/NQ-HĐND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu93/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực05/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết số 93/NQ-HĐND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 93/NQ-HĐND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng

            • 05/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực