Nghị quyết Khongso

Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

Nội dung toàn văn Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /2021/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRANG PHỤC XÉT XỬ CỦA HỘI THẨM NHÂN DÂN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Luật số 65/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân số 62/2014/QH13;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định về trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

2. Nghị quyết này áp dụng đối với Tòa án, Hội thẩm nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Điều 2. Trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

1. Hội thẩm nhân dân được cấp trang phục xét xử, bao gồm:

a) Áo choàng dài tay.

b) Phù hiệu.

2. Trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân được cấp theo niên hạn,    cụ thể như sau:

a) Áo choàng dài tay: 05 năm/01 chiếc.

b) Phù hiệu: 05 năm/01 chiếc.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thi hành Nghị quyết

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định kiểu dáng, chất liệu, màu sắc trang phục xét xử tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này;

b) Hướng dẫn về cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục xét xử cho Hội thẩm nhân dân.

2. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…tháng…năm 2021.

 

 

T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2021
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/02/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành14/12/2021
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/02/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân

              • 14/12/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực