Nghị quyết Không số

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1976

 

NGHỊ QUYẾT

 XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

QUỐC HỘI CHUNG CỦA CẢ NƯỚC

KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào các văn kiện của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam Việt Nam phê chuẩn;
Căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Pháp lệnh quy định bầu cử đại biểu Quốc hội ở miền Nam Việt Nam của Hội đồng cố vấn và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của bốn trăm chín mươi hai (492) đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25 tháng 4 năm 1976 theo biên bản tổng kết ngày 21 tháng 6 năm 1976 của Hội đồng bầu cử toàn quốc.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/1976
Ngày hiệu lực 13/07/1976
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản Không số

Lược đồ văn bản

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu Không số
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Trường Chinh
Ngày ban hành 29/06/1976
Ngày hiệu lực 13/07/1976
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 29/06/1976

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/07/1976

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực