Ghi-Đô Hô-Xê Ma-Ri-Ô Đi Tê-La

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Người ký