Nguyễn Đức Thánh, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Người ký