Phan Ngoc Thọ, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Người ký