Nguyễn Thiện Nhơn, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Người ký