Thông báo 223/TB-VPCP

Notice No. 223/TB-VPCP dated June 22, 2018 conclusions given by Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue at the meeting about special policies for provision of assistance for Ninh Thuan province in socio-economic development and people’s life and business settlement during 2018-2023

Nội dung toàn văn Notice 223/TB-VPCP 2018 conclusions Deputy Prime special policies provision assistance Ninh Thuan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ TỈNH NINH THUẬN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2018-2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù h tr tnh Ninh Thuận đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sn xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận ti, Công Thương, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Chính phủ đã tho luận thng nhất vic ban hành Nghị quyết thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tnh Ninh Thuận đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sng nhân dân giai đoạn 2018-2023 (Nghị quyết) với các nội dung thuộc thm quyền của Chính phủ, không trái với các quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp đhoàn thiện dự tho Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 6 năm 2018, trong đó bsung một số nội dung sau:

a) Một số nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận: (i) Ngân sách trung ương bố trí 100% vốn đối ứng cho các dự án ODA; (ii) đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách gđiện năng lượng mặt trời đến hết năm 2020; (iii) đồng ý chủ trương b trí vn hỗ trợ 6 dự án quan trọng, cấp thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

b) Áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với một số dự án ODA quan trọng, cấp bách của Tỉnh thuộc các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội hoặc các lĩnh vực khác không có kh năng thu hồi vốn.

c) Đồng ý chủ trương sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vn ngân sách trung ương đbố trí cho Dự án quốc lộ 27 oạn 12 km), thanh toán vốn đầu tư của Dự án đường ven biển (225 tỷ đồng) và đầu tư Dự án liên thông gia hồ cha nước Tân Giang và hồ chứa nước sông Biêu khi có chủ trương sử dụng nguồn này.

d) Quy định thời gian cụ thể đối với nhiệm vụ giao cho các cơ quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng CP;
- C
ác Bộ KHĐT, TC, GTVT, CT, KH&CN, GD&ĐT, NN&PTNT,TB&XH, VHTT&DL, TP;
- Tp đoàn Điện lực Việt Nam;
- U
BND tnh Ninh Thun;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ:  CN, NN, KGVX, QHĐP, PL, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu VT, KTTH(3)B.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 223/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu223/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 223/TB-VPCP

Lược đồ Notice 223/TB-VPCP 2018 conclusions Deputy Prime special policies provision assistance Ninh Thuan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Notice 223/TB-VPCP 2018 conclusions Deputy Prime special policies provision assistance Ninh Thuan
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu223/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Notice 223/TB-VPCP 2018 conclusions Deputy Prime special policies provision assistance Ninh Thuan

             Lịch sử hiệu lực Notice 223/TB-VPCP 2018 conclusions Deputy Prime special policies provision assistance Ninh Thuan

             • 22/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực