Công văn 143/KCB-PHCNGD

Nội dung toàn văn Official Dispatch 143/KCB-PHCN&GD updating facilities eligible conducting checkup foreigners 14/2013/TT-BYT


MINISTRY OF HEALTH
MEDICAL SERVICE ADMINISTRATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 143/KCB-PHCN&GD
Regarding the updating of facilities eligible for conducting checkup for foreigners working in Vietnam according to provisions of Circular No. 14/2013/TT-BYT dated May 06, 2013 by the Ministry of Health

Ha Noi, February 05, 2015

 

To: Department of Employment, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

In 2014, Medical Service Administration of the Ministry of Health sent the Department of Employment a written notification of the issuance of the list of facilities eligible for conducting checkup for foreigners working in Vietnam according to Circular No. 14/2013/TT-BYT dated May 06, 2013 by the Ministry of Health.

In order to enable organizations and individuals to conduct checkup for foreigners working in Vietnam, the Medical Service Administration has inspected and updated the list of facilities eligible for conducting checkup for foreigners working in Vietnam according to provisions of Circular No. 14/2013/TT-BYT.

The Medical Service Administration hereby sends the Department of Employment of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs the list of healthcare facilities eligible for conducting checkup for foreigners working in Vietnam. The list enclosed with this Official Dispatch replaces the list of healthcare facilities eligible for conducting checkup involving foreign elements enclosed with the Official Dispatch No. 1171/KCB-PHCN&GD dated October 28, 2014 and the Official Dispatch No. 1420/KCB-PHCN&GD dated December 17, 2014 by Medical Service Administration.

We are looking forward to your cooperation./.

 

 

P.P. THE DIRECTOR
THE DEPUTY DIRECTOR
Tran Quy Tuong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UPDATED LIST

OF HEALTHCARE FACILITIES ELIGIBLE FOR CONDUCTING CHECKUP INVOLVING FOREIGN ELEMENTS PRESCRIBED IN CIRCULAR No. 14/2013/TT-BYT
(Enclosed with the
Official Dispatch No. 143/KCB-PHCN&GD dated February 05, 2015)

No.

PROVINCE

NUMBER OF ELIGIBLE FACILITIES

NAME OF FACILITY

1

HA NOI

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xanh Pon Hospital

Duc Giang Hospital

Dong Da Hospital

Hoe Nhai Hospital

L'Hôpital Français de Hanoi

Hong Ngoc Hospital

Thu Cuc International Hospital

Trang An Hospital

Ha Noi Private Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dr.Binh TeleClinic

Bach Mai Hospital

2

HAI PHONG

4

Viet Tiep Friendship Hospital in Hai Phong

Kien An Hospital in Hai Phong

Vietnam National Institute of Maritime Medicine

Hospital of Hai Phong University of Medicine and Pharmacy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QUANG NINH

3 (collected via telephone)

Quang Ninh General Hospital

Bai Chay Hospital

Vietnam - Sweden Hospital in Uong Bi

4

LANG SON

1

Provincial General Hospital of Lang Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HA GIANG

0

 

6

TUYEN QUANG

 

The Department of Health of Tuyen Quang province failed to send figures

7

LAO CAI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lao Cai General Hospital

8

CAO BANG

1

Cao Bang General Hospital

9

YEN BAI

1

Yen Bai General Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LAI CHAU

 

Lai Chau General Hospital

11

DIEN BIEN

2

Dien Bien General Hospital

Medical center of Tuan Giao District

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Son La General Hospital

13

PHU THO

1

Phu Tho General Hospital

14

VINH PHUC

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

BAC KAN

1

Bac Kan General Hospital

16

THAI NGUYEN

2

“A” Hospital of Thai Nguyen

Central General Hospital of Thai Nguyen

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BAC GIANG

1

Bac Giang General Hospital

18

BAC NINH

2

Bac Ninh General Hospital

Thanh An - Thang Long Hospital

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Hai Duong General Hospital

20

HUNG YEN

2

Hung Yen General Hospital

Pho Noi Hospital

21

HOA BINH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hoa Binh General Hospital

22

NINH BINH

1

Ninh Binh General Hospital

23

NAM DINH

1

Nam Dinh General Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HA NAM

1

Ha Nam General Hospital

25

THAI BINH

1

Thai Binh General Hospital

26

THANH HOA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thanh Hoa General Hospital

Hop Luc Hospital

Thanh Ha Hospital

27

NGHE AN

 

Quynh Lap National Leprosy Dermatology Hospital

28

HA TINH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ha Tinh General Hospital

29

QUANG BINH

1

Vietnam – Cuba DongHoi Friendship Hospital

30

QUANG TRI

 

Quang Tri General Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HUE

1

Hue Central Hospital

32

QUANG NAM

1

Quang Nam Central General Hospital

33

DA NANG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C Hospital in Da Nang

Da Nang Hospital

Hoan My Hospital

34

QUANG NGAI

1

Quang Ngai General Hospital

35

BINH DINH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Binh Dinh General Hospital

Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital

36

PHU YEN

1

Phu Yen General Hospital

37

KHANH HOA

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38

GIA LAI

1

Gia Lai General Hospital

39

KON TUM

0

 

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

The Department of Health of Dak Lak province failed to send figures

41

DAC NONG

3

Dak Nong General Hospital

Hospital of Dăk R’ Lap District

Dak Song General Hospital

42

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Ninh Thuan General Hospital

43

BINH THUAN

1

Binh Thuan General Hospital

44

LAM DONG

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

TAY NINH

1

Tay Ninh General Hospital

46

BINH DUONG

2

Binh Duong General Hospital

Columbia Asia International Hospital in Binh Duong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BINH PHUOC

0

 

48

DONG NAI

3

Dong Nai General Hospital

Thong Nhat Hospital in Dong Nai

Dong Nai International Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HO CHI MINH CITY

9

115 People’s Hospital

Trung Vuong Hospital

Hospital of Thu Duc District

Van Hanh Hospital

An Sinh Hospital

Phuoc An Clinic - Branch No. 3

Cho Ray Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai Gon Columbia Asia International Clinic

50

LONG AN

0

 

51

TIEN GIANG

1

Provincial General Hospital of Tien Giang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BEN TRE

1

Nguyen Dinh Chieu Hospital

53

VINH LONG

0

 

54

TRA VINH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tra Vinh General Hospital

55

CAN THO

2

Can Tho General Hospital

Hoan My Cuu Long Hospital

56

HAU GIANG

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57

SOC TRANG

1

Soc Trang General Hospital

58

AN GIANG

1

Provincial General Hospital of An Giang

59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Dong Thap General Hospital

60

KIEN GIANG

1

Kien Giang General Hospital

61

BAC LIEU

0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

62

CA MAU

0

 

63

BA RIA - VUNG TAU

3

Ba Ria Hospital

Le Loi Hospital

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 143/KCB-PHCNGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu143/KCB-PHCNGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 143/KCB-PHCNGD

Lược đồ Official Dispatch 143/KCB-PHCN&GD updating facilities eligible conducting checkup foreigners 14/2013/TT-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Official Dispatch 143/KCB-PHCN&GD updating facilities eligible conducting checkup foreigners 14/2013/TT-BYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu143/KCB-PHCNGD
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Trần Quý Tường
        Ngày ban hành05/02/2015
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Official Dispatch 143/KCB-PHCN&GD updating facilities eligible conducting checkup foreigners 14/2013/TT-BYT

              Lịch sử hiệu lực Official Dispatch 143/KCB-PHCN&GD updating facilities eligible conducting checkup foreigners 14/2013/TT-BYT

              • 05/02/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực