Công văn 2698/BCT-DTDL

Official Dispatch No. 2698/BCT-DTDL dated April 16, 2020 on Electricity price reduction and discounts for customers affected by Covid-19

Nội dung toàn văn Official Dispatch 2698/BCT-DTDL 2020 Electricity price discounts for customers affected by Covid-19


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/BCT-ĐTĐL
V/v htrợ giảm giá đin, gim tin điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Đi
n lực Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020, xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công văn số 2015/EVN-KD ngày 01 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 2288/EVN-KD ngày 14 tháng 4 năm 2020, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban Qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 như sau:

1. Giảm giá bán điện:

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lđiện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lbình quân và quy định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT) ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán Iđiện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT .

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá đin từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại-dịch v-sinh hot: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định số 648/QĐ-BCT .

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn đin tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Giảm tiền đin (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chng dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN, cụ thể như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhim Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tin điện cho các khách sạn được dùng đcách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

3. Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi ch shàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

- Đối với các khách hàng sử dụng đin ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): Thực hin từ kỳ hóa đơn gần nht kể từ ngày ban hành Công văn này.

- Đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: EVN, các Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản hướng dẫn chỉ đạo chi tiết, đảm bo việc thực hiện giảm giá điện, giảm tin điện đúng đối tượng, thời gian theo hướng dẫn tại Công văn này và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

4. Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán đin theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT .

Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, EVN và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghip đgiải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Ban Chỉ đạo Quc gia phòng chng dịch bệnh Covid-19 (để p/h);
-
Văn phòng Chính phủ;
- B
ộ trưởng (để b/c);
-
Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Công an. Quốc phòng, Thông tin & Truyền thông (để p/h);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đ p/h);
- Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tổng c
ông ty Điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2698/BCT-DTDL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2698/BCT-DTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2698/BCT-DTDL

Lược đồ Official Dispatch 2698/BCT-DTDL 2020 Electricity price discounts for customers affected by Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Official Dispatch 2698/BCT-DTDL 2020 Electricity price discounts for customers affected by Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2698/BCT-DTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Official Dispatch 2698/BCT-DTDL 2020 Electricity price discounts for customers affected by Covid-19

              Lịch sử hiệu lực Official Dispatch 2698/BCT-DTDL 2020 Electricity price discounts for customers affected by Covid-19

              • 16/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực