Lệnh 01/2008/L-CTN

Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.

Nội dung toàn văn Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.


THE STATE PRESIDENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 01/2008/L-CTN

Hanoi, February 5, 2008

ORDER

ON PROMULGATION OF ORDINANCE

THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 103 and 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to Article 91 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 51 of the Law on Promulgation of Legal Documents.

PROMULGATES:

The Ordinance on the Vietnam Coast Guard,

which was passed on January 26, 2008, by the XIIth National Assembly Standing Committee of the Socialist Republic of Vietnam.

 

PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Nguyen Minh Triet

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/L-CTN

Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 01/2008/L-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/02/2008
Ngày hiệu lực 05/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/L-CTN

Lược đồ Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 01/2008/L-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành 05/02/2008
Ngày hiệu lực 05/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.

Lịch sử hiệu lực Order No. 01/2008/L-CTN of February 5, 2008, on promulgation of Ordinance.

  • 05/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực