Lệnh 06/2004/L-CTN

Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.

Nội dung toàn văn Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.


THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 06/2004/L-CTN

Hanoi, May 12, 2004

ORDER

PROMULGATING AN ORDINANCE OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE

THE STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 103 and 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to Article 19 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 51 of the Law on Promulgating of Legal Documents,

PROMULGATES

The Ordinance on Veterinary Medicine,

which was passed on April 29, 2004 by the Standing Committee of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Tran Duc Luong

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2004/L-CTN

Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 06/2004/L-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2004
Ngày hiệu lực 12/05/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2004/L-CTN

Lược đồ Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 06/2004/L-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Trần Đức Lương
Ngày ban hành 12/05/2004
Ngày hiệu lực 12/05/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.

Lịch sử hiệu lực Order No. 06/2004/L-CTN of May 12, 2004, promulgating The National Assembly Standing Committee's Ordinance on Veterinary Medicine.

  • 12/05/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/05/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực