Pháp lệnh 30/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa đổi điều 9 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2006

Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11 đã được thay thế bởi Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11


UỶ BAN THƯỜNG VỤ
 QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2006/PL-UBTVQH11

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 

 

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm  2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào Luật phòng, chống tham nhũng;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Điều 1. Sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự như sau:

“Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân

1. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gồm có Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

2. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh gồm có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

3. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện gồm có Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bộ máy giúp việc Cơ quan Cảnh sát điều tra.

4. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều này và tình hình thực tế của mỗi huyện, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể số đội của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đó.”

Điều 2. Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01  năm 2007.

Điều 3. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 


 
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2006/PL-UBTVQH11

Loại văn bảnPháp lệnh
Số hiệu30/2006/PL-UBTVQH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2006/PL-UBTVQH11

Lược đồ Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11
       Loại văn bảnPháp lệnh
       Số hiệu30/2006/PL-UBTVQH11
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
       Người kýNguyễn Phú Trọng
       Ngày ban hành15/12/2006
       Ngày hiệu lực01/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản gốc Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11

       Lịch sử hiệu lực Pháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi 2006 30/2006/PL-UBTVQH11