Pháp lệnh Khongso

Nội dung toàn văn Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2016


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Pháp lệnh số: ……./2016/UBTVQH14

DỰ THẢO

PHÁP LỆNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH13

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

1. Bổ sung Khoản 3 Điều 15 như sau:

"3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng hoặc được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng phụ cấp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thì thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần."

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 như sau:

"1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng hoặc được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần".

3. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 như sau:

"a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 thì được hưởng các chế độ ưu đãi theo mức tương ứng quy định tại Pháp lệnh này.

b) Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;

Trường hợp đã có biên bản giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức tương ứng quy định tại Pháp lệnh này;

c) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 được hưởng trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh này;

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn việc xác định, chuyển đổi mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học".

Điều 2.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2017.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnPháp lệnh
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2016
        Loại văn bảnPháp lệnh
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người ký***
        Ngày ban hành30/08/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2016

              Lịch sử hiệu lực Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2016

              • 30/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực