Pháp lệnh 31/2007/PL-UBTVQH

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2007

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH đã được thay thế bởi Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013.

Nội dung toàn văn Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2007/PL-UBTVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Pháp lệnh này sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2002.

Điều 1

Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về quản chế hành chính như sau:

1. Bỏ khoản 5 Điều 22, Điều 27, khoản 7 Điều 30 và mục 5 Chương VII (bao gồm các điều từ Điều 102 đến Điều 109).

2. Bỏ cụm từ “và 27” tại khoản 3 Điều 1, tại khoản 2 các điều 3, 6 và 11.

Bỏ cụm từ “, quản chế hành chính” tại Điều 112, khoản 2 Điều 118 và tại Điều 119.

Điều 2

1. Kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực thì chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản chế hành chính; trường hợp đang xem xét áp dụng biện pháp quản chế hành chính thì chấm dứt việc xem xét; trường hợp đã ra quyết định mà chưa thi hành thì hủy bỏ quyết định đó; trường hợp quyết định đang được thi hành thì chấm dứt việc thi hành.

2. Những quy định trước đây về quản chế hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đều bị bãi bỏ.

3. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thi hành Pháp lệnh này.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/PL-UBTVQH

Loại văn bảnPháp lệnh
Số hiệu31/2007/PL-UBTVQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2007
Ngày hiệu lực21/03/2007
Ngày công báo14/04/2007
Số công báoTừ số 268 đến số 269
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/PL-UBTVQH

Lược đồ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH


Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH
      Loại văn bảnPháp lệnh
      Số hiệu31/2007/PL-UBTVQH
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
      Người kýNguyễn Phú Trọng
      Ngày ban hành08/03/2007
      Ngày hiệu lực21/03/2007
      Ngày công báo14/04/2007
      Số công báoTừ số 268 đến số 269
      Lĩnh vựcVi phạm hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2013
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH

        Lịch sử hiệu lực Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2007 sửa đổi 31/2007/PL-UBTVQH