Quy định 1022/SYT-NVY

Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực đã được thay thế bởi Hướng dẫn 4000/SYT-NVY hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2011.

Nội dung toàn văn Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/SYT.NVY
V/v Nhắc nhở các thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực hoạt động KHCN.

TP HCM, ngày 22 tháng 5 năm 1999.

 

QUY ĐỊNH BỔ SUNG

VỀ XÉT DUYỆT VÀ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu, ngoài các quy định chung về quy trình xét duyệt đề tài các cấp trong van bản số 931/SYT.NVY; nay bổ sung thêm các quy định về xét duyệt và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

1- Quy định bổ sung về xét duyệt đề tài cấp cơ sở

1.1. Đối với tác giả đề tài. Chỉ được làm chủ nhiệm cùng lúc không quá hai đề tài.

1.2. Hồ sơ xét duyệt đề tài gồm:

* Bảng đăng ký nghiên cứu theo Mẫu R của Sở KHCNMT.

* Đề cương nghiên cứu gồm các phần tên đề tài, mở đầu, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

* Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt.

Hội đồng xét duyệt được thành lập cho một hoặc nhiều đề tài do Giám đốc cơ sở ký quyết định. Thành phần Hội đồng xét duyệt không có chủ nhiệm đề tài và phải có ít nhất hai phản biện (một về chuyên môn thuộc nội dung nghiên cứu của đề tài và một về phương pháp nghiên cứu, trong đó người phản biện về phương pháp phải có trình độ Thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, hoặc đã qua khóa huấn luyện về phương pháp nghiên cứu khoa học của trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ y tế TP).

* Biên bản xét duyệt đề tài phải ghi rõ ý kiến phát biểu của từng thành viên Hội đồng, hai bản ý kiến của hai phản biện và kết quả xét duyệt của Hội đồng.

* Hồ sơ xét duyệt các đề tài của cơ sở được tập trung gửi về P. Nghiệp vụ Y - SYT TP trong quý 1 của năm. Khi có yêu cầu bổ sung đề tài nghiên cứu, cơ sở có thể tiếp tục gửi hồ sơ đăng ký đề tài mới về SYT. Tuy nhiên, các đề tài gửi sau ngày 30/9 chỉ được xét duyệt để đưa vào kế hoạch nghiên cứu khoa học năm sau.

1.3. Xét duyệt đề tài tại Sở Y tế.

* Sở Y tế TP chỉ đồng ý thông qua việc đăng ký các đề tài mới của một cơ sở, khi cơ sở đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu hoặc đang tiếp tục thực hiện hoặc gia hạn cho trên 60% số đề tài đã đăng ký thực hiện trong năm trước theo đúng quy định.

* Tổng số đề tài sẽ được giới hạn tùy theo kinh phí hoạt động của cơ sở.

1.4. Giám đốc cơ sở chịu trách nhiệm quyết định mức kinh phí thực hiện đề tài, quản lý việc cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài theo các định mức quy định.

2- Quy định về nghiệm thu đề tài

2.1. Hồ sơ nghiệm thu đề tài gồm:

* Báo cáo kết quả thực hiện đề tài được thành tập, khổ giấy A4, gồm hai phần:

- Bảng báo cáo chính bao gồm ít nhất các phần: Tên đề tài, Mở đầu, Mục tiêu đề tài, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả (có các bảng, biểu, các hình ảnh minh hoạ cần thiết), Bàn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo.

- Bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu, tối đa là 500 từ, gồm các phần Tên đề tài, Mục tiêu, Phương pháp, Kết quả, Kết luận và các từ khoá (3 đến 10 từ), kèm theo các file đánh máy bằng Word for Win với font chữ VNI.

- Nếu đề tài đã được báo cáo tại các Hội nghị trong nước hoặc nước ngoài, tác giả cần báo thêm các thông tin cần thiết. Nếu đề tài đã được đăng trên các tập sn khoa học trong và ngoài nước, tác giả gửi thêm bảng copy bài báo, kèm theo file đánh máy bằng Word for Win với font chữ VNI.

* Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu:

Hội đồng nghiệm thu được thành lập cho một hoặc nhiều đề tài, Giám đốc cơ sở ký quyết định. Thành phần Hội đồng nghiệm thu không có chủ nhiệm đề tài và phải có ít nhất hai phản biện (một về chuyên môn thuộc nội dung nghiên cứu của đề tài và một về phương pháp nghiên cứu, trong đó người phản biện về phương pháp phải có trình độ Thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, hoặc đã qua khóa huấn luyện về phương pháp nghiên cứu khoa học của Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng cán bộ y tế TP).

Biên bản nghiệm thu đề tài: Phải ghi rõ ý kiến* của từng thành viên Hội đồng, hai bản ý kiến của hai phản biện và kết quả nghiệm thu của Hội đồng.

2 Đĩa mềm bao gồm:*

- 1 đĩa: tóm lượt nội dung của từng đề tài nghiên cứu khoa học.

- 1 đĩa: toàn văn nội dung nghiên cứu của từng đề tài nghiên cứu khoa học.

2.2. Hồ sơ nghiệm thu được thiết lập cho từng đề tài và gửi về P. Nghiệp vụ Y SYT trước ngày 15/12 của năm. thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ sẽ có văn bản xác nhận đề tài đã được Hội đồng cơ sở nghiệm thu theo đúng quy định, giúp tác giả và cơ sở thực hiện thủ tục quyết toán tài chánh.

3- Quy định về tiếp tục hoặc gia hạn thực hiện đề tài.

* Trường hợp đề tài đã được xét duyệt thực hiện trong nhiều năm, cuối mỗi năm phải làm thủ tục để được tiếp tục thực hiện đề tài. trường hợp đề tài đã hết hạn đăng ký mà tác giả vẫn chưa được thực hiện xong, cuối năm phải làm thủ tục xin gia hạn đề tài.

* Hồ sơ tiếp tục hoặc gia hạn thực hiện đề tài gồm:

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và kế hoạch tiếp tục thực hiện đề tài trong năm tới (trường hợp tiếp tục đề tài).

- Đơn xin gia hạn thực hiện đề tài nêu rõ lý do không thể hoàn thành đề tài và kế họch tiếp tục đề tài (trường hợp gia hạn đề tài).

- Biên bản xét duyệt cho phép tiếp tục hoặc gia hạn đề tài của Hội đồng nghiệm thu của cơ sở. Hội đồng có thể xét duyệt cùng lúc nhiều đề tài, thủ tục cũng đơn giản hơn, chỉ nhằm mục đích xem xét tác giả có đủ khả năng và điều kiện để tiếp tục thực hiện đề tài không ?

- Hồ sơ gửi về P. Nghiệp vụ Y SYT được lập thành hai danh sách riêng cho những đề tài tiếp tục và những đề tài gia hạn.

 

 

GIÁM ĐỐC
Trương Xuân Liễu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/SYT-NVY

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu1022/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/1999
Ngày hiệu lực22/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/SYT-NVY

Lược đồ Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu1022/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Xuân Liễu
        Ngày ban hành22/05/1999
        Ngày hiệu lực22/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/07/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực

             Lịch sử hiệu lực Quy định 1022/SYT-NVY bổ sung nhắc nhở thủ tục xin cấp giấy phép lĩnh vực