Quy định 157/CAAV

Quy định 157/CAAV năm 1995 về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam đã được thay thế bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 66/2006/QH11 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/CAAV

Hà Nội,Ngày 25 tháng 1 năm 1995

 

QUY ĐỊNH

CỦA CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 157/CAAV NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1995 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam được công bố theo Lệnh số 63-LCT/HĐNN8 ngày 04 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 242/HĐBT ngày 30/6/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 36/TTg ngày 06/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục HK dân dụng Việt Nam;
Thi hành thông báo số 1273/KTN ngày 15/3/1994 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Chính phủ về việc bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam;
Nhằm tăng cường việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy định này quy định về việc xét xử các vi phạm quy định tạm thời của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam số 913/CAAV ngày 10/5/1994 về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy định 913/CAAV).

Điều 2. Thẩm quyền quyết định phạt.

1. Việc xử phạt quy định tại Quy định này được thực hiện hoàn toàn theo quy định của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Ban Không tải thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có trách nhiệm xem xét và trình lãnh đạo Cục quyết định việc xử phạt nêu tại khoản 1 của Điều này.

Điều 3. Xử phạt vi phạm quy định về Văn phòng bán vé của các hãng hàng không Việt Nam.

1. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam vi phạm những quy định về việc đăng ký hoạt động của Văn phòng bán vé tại Việt Nam tại các khoản 1 và 4 Điều 3 của quy định 913/CAAV hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 14 của Quy định 913/CAAV sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền 5 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm sẽ bị phạt gấp 3 lần số tiền phạt trước đó.

2. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam không chấp hành hoặc cản trở việc kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy định 913/CAAV, sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền 10 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm sẽ bị phạt gấp hai lần số tiền phạt trước đó.

Điều 4. Xử phạt vi phạm quy định về văn phòng bán vé của các hãng hàng không nước ngoài.

1. Hãng hàng không nước ngoài tiến hành hoạt động bán vé tại Việt Nam thông qua Văn phòng bán vé mà chưa được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cấp giấy phép mở văn phòng bán vé theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 15 của Quy định 913/CAAV, hoặc đã được cấp giấy phép nhưng không đăng ký hoạt động với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định 913/CAAV hoặc tiến hành hoạt động bán vé ngoài phạm vi được phép theo giấy phép hoặc khi giấy phép không còn giá trị hiệu lực hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 14 của Quy định 913/CAAV sẽ bị bắt buộc chấm dứt hoạt động, bị cảnh cáo và phạt tiền 5 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm số tiền phạt sẽ gấp 2 lần số tiền phạt trước đó.

2. Hãng hàng không nước ngoài không chấp hành hoặc cản trở việc kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy định 913/CAAV sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền 10 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm sẽ bị phạt cảnh cáo gấp 2 lần số tiền phạt trước đó.

Điều 5. Xử phạt vi phạm quy định về tổng đại lý và đại lý bán vé.

1. Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành hoạt động bán vé tại Việt Nam mà không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định 913/CAAV sẽ bắt buộc chấm dứt hoạt động, bị cảnh cáo và phạt tiền 10 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm số tiền phạt sẽ gấp 2 lần số tiền trước đó.

2. Doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn nêu tại mục b khoản 1 Điều 7 của Quy định 913/CAAV tiến hành hoạt động bán vé nhưng chưa đăng ký hoạt động với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Quy định 913/CAAV hoặc tiến hành hoạt động bán vé ngoài phạm vi được phép theo chứng chỉ đủ điều kiện bán vé hoặc khi chứng chỉ không còn giá trị hiệu lực sẽ bị bắt buộc chấm dứt hoạt động, bị cảnh cáo và phạt tiền 5 triệu đồng Việt Nam, trường hợp tái phạm số tiền phạt sẽ gấp 2 lần số tiền phạt trước đó và có thể thu hồi chứng chỉ đủ điều kiện bán vé đối với doanh nghiệp nêu tại mục b khoản 1 Điều 7 của Quy định 913/CAAV.

3. Doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều của Quy định 913/CAAV tiến hành hoạt động bán vé cho các hãng hàng không trên cơ sở hợp đồng chỉ định tổng đại lý bán vé hoặc hợp đồng chỉ định đại lý bán vé theo quy định của khoản 1 Điều 9 của Quy định 913/CAAV hoặc hợp đồng chỉ định tổng đại lý bán vé hoặc hợp đồng chỉ định đại lý bán vé chưa được đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Quy định 913/CAAV sẽ bị bắt buộc chấm dứt hoạt động bán vé cho hãng hàng không đó, bị phạt cảnh cáo và phạt 5 triệu đồng Việt Nam, trong trường hợp tái phạm số tiền sẽ phạt gấp 2 lần số tiền phạt trước đó, và có thể bị thu hồi chứng chỉ đủ điều kiện bán vé đối với doanh nghiệp nêu tại mục b khoản 1 Điều 7 của Quy định 913/CAAV.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đào Mạnh Nhương

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/CAAV

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu157/CAAV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/1995
Ngày hiệu lực25/01/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/CAAV

Lược đồ Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu157/CAAV
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýĐào Mạnh Nhương
        Ngày ban hành25/01/1995
        Ngày hiệu lực25/01/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quy định 157/CAAV xử lý vi phạm quy định quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam