Quy định 184-QĐ/TW

Quy định 184-QĐ/TW năm 2013 về tổ chức đoàn viếng của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang

Nội dung toàn văn Quy định 184-QĐ/TW 2013 tổ chức đoàn viếng Ban chấp hành Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 184-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG TẠI CÁC LỄ TANG

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 04-7-2007 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quy định

1- Đối tượng được tổ chức đoàn viếng khi từ trần

- Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Cán bộ lão thành cách mạng được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

- Một số nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu (do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng các cơ quan liên quan đề nghị trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định).

- Những người giữ nhiều chức vụ thì căn cứ vào chức vụ cao nhất; những chức vụ nêu trong Quy định này là chức vụ khi cán bộ từ trần (đối với cán bộ đương chức) hoặc chức vụ cao nhất trong quá trình công tác (đối với cán bộ nguyên chức); không bao gồm những người đã bị kỷ luật từ hình thức cách chức trở lên.

2- Tổ chức đoàn viếng

2.1- Đoàn của Ban Chấp hành Trung ương viếng cán bộ giữ các chức vụ sau đây (đương chức và nguyên chức) từ trần:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Đại tướng các lực lượng vũ trang.

Trường hợp đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng không đến viếng được thì gửi vòng hoa viếng.

2.2- Đoàn của Ban Bí thư viếng cán bộ giữ các chức vụ sau đây (đương chức và nguyên chức) và các trường hợp khác từ trần:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trưởng ban đảng của Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Bộ trưởng và các chức danh tương đương.

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Thượng tướng các lực lượng vũ trang và tương đương.

- Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Bí thư xứ ủy, khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy (không phải là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cán bộ lão thành cách mạng được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

- Một số nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu (do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng các cơ quan liên quan đề nghị trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định).

2.3- Đoàn do Ban Bí thư ủy quyền viếng

Trong trường hợp Ban Bí thư không cử đoàn đi viếng được thì ủy quyền cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương viếng (vòng hoa viếng của Ban Bí thư). Văn phòng Trung ương Đảng đề xuất các trường hợp ủy quyền.

3- Tổ chức thực hiện

- Việc tổ chức lễ tang thực hiện theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của Chính phủ.

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng.

- Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức đoàn viếng khi được Ban Bí thư ủy quyền.

- Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí viếng.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương thi hành Quy định này.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định này nay bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184-QĐ/TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu184-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2013
Ngày hiệu lực10/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 184-QĐ/TW

Lược đồ Quy định 184-QĐ/TW 2013 tổ chức đoàn viếng Ban chấp hành Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 184-QĐ/TW 2013 tổ chức đoàn viếng Ban chấp hành Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu184-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành10/04/2013
        Ngày hiệu lực10/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quy định 184-QĐ/TW 2013 tổ chức đoàn viếng Ban chấp hành Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang

             Lịch sử hiệu lực Quy định 184-QĐ/TW 2013 tổ chức đoàn viếng Ban chấp hành Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang

             • 10/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực