Quy định 23/QĐ-TW

Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Tr


BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 23/QĐ-TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN VIỆC PHÊ BÌNH, CHẤT VẤN CỦA UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

(Theo quy định tại điểm 10, Điều 2 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Số 06-QĐ/TW, ngày 22-8-2001)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc phê bình, chất vấn

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương trong sinh hoạt đảng; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của tập thể lãnh đạo và từng thành viên Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 2. Yêu cầu của phê bình, chất vấn

Việc phê bình, chất vấn của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phải được tiến hành một cách trực tiếp, công khai, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm xây dựng, khách quan, thẳng thắn, chân thành, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, vừa thể hiện tình đồng chí, không được lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân.

Chương II

NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH PHÊ BÌNH, CHẤT VẤN

Điều 3. Nội dung phê bình, chất vấn

1. Về các nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư và của các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã được thể hiện trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá IX (Số 06-QĐ/TW, ngày 22-8-2001), Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá IX (Số 07-QĐ/TW, ngày 22-8-2001) và chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí được phân công.

2 Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và tư cách cá nhân từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương có liên quan đến trách nhiệm và uy tín của Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 4. Cách tiến hành phê bình, chất vấn

Việc phê bình, chất vấn được tiến hành tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (hoặc trong thời gian giữa hai kỳ họp).

1. Tại các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương cần dành thời gian thích hợp ở một phiên họp để thực hiện việc phê bình, chất vấn và trả lời phê bình chất vấn (nếu có yêu cầu).

- Việc phê bình, chất vấn được tiến hành bằng văn bản hoặc trực tiếp đối thoại. Nếu bằng văn bản thì Văn phòng Trung ương có trách nhiệm tập hợp và chuyển đến tổ chức hoặc cá nhân được chất vấn.

- Tổ chức và cá nhân sau khi nhận được ý kiến phê bình, chất vấn phải chuẩn bị để trả lời trong kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương. Nếu vấn đề được nêu thuộc trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trả lời thì tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thảo luận, kết luận và báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương.

- Các nội dung phê bình, chất vấn liên quan đến trách nhiệm cá nhân đồng chí nào thì đồng chí đó có trách nhiệm trực tiếp trả lời và gửi văn bản cho Văn phòng Trung ương quản lý; tuỳ nội dung cụ thể của vấn đề mà trả lời chung trước Ban Chấp hành Trung ương hay trả lời riêng cho người chất vấn.

2. Trong thời gian giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, nếu có đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu trả lời chất vấn thì tập thể và cá nhân có liên quan chuẩn bị ý kiến, trả lời bằng văn bản đến các đồng chí đó. Các văn bản được gửi về Ban Bí thư để xem xét giải quyết theo quy chế.

3. Trong quá trình tiến hành phê bình chất vấn và trả lời phê bình, chất vấn, nếu phát hiện người bị chất vấn có sai phạm thì Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng.

4. Định kỳ hàng năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo Ban Chấp hành Trung ương để đánh giá việc phê bình, chất vấn và khắc phục những sai lầm, thiếu sót đã được phê bình, chất vấn.

5. Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương trả lời các ý kiến đến phê bình, chất vấn nếu người phê bình, chất vấn hoặc có ý kiến trong Ban Chấp hành Trung ương vẫn chưa đồng tình thì Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương trao đổi và kết luận theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 5. Lưu trữ và quản lý tài liệu phê bình, chất vấn

Các nội dung phê bình, chất vấn và trả lời của từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đều được lưu vào các hồ sơ quản lý cán bộ theo quy định; các nội dung liên quan đến tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thì lưu ở Văn phòng Trung ương.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nông Đức Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/QĐ-TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu23/QĐ-TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2002
Ngày hiệu lực15/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/QĐ-TW

Lược đồ Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Tr


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Tr
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu23/QĐ-TW
        Cơ quan ban hànhBộ Chính trị
        Người kýNông Đức Mạnh
        Ngày ban hành15/01/2002
        Ngày hiệu lực15/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Tr

              Lịch sử hiệu lực Quy định 23/QĐ-TW thực hiện việc phê bình, chất vấn của Ủy viên Ban Chấp hành Tr

              • 15/01/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực