Quy định 2402/TM-XNK

Quy định 2402/TM-XNK năm 1995 về việc điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995 do Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 2402/TM-XNK điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2402/TM-XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1995

 

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2402/TM-XNK NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 1995 VỀ ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU Ô TÔ DƯỚI 12 CHỖ NGỒI VÀ XE 2 BÁNH GẮN MÁY NĂM 1995

Căn cứ quyết định số 752/TTg ngày 10/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1995 và văn bản số 294/KTTH ngày 19/1/1995 của Chính phủ về việc nhập khẩu xe ôtô du lịch và xe gắn máy đã qua sử dụng;
Bộ Thương mại quy định việc điều hành nhập khẩu ôtô dưới 12 chỗ ngồi các loại, và xe hai bánh gắn máy các loại năm 1995 như sau:

I. VỀ ÔTÔ DƯỚI 12 CHỖ NGỒI:

Để triển khai thực hiện kế hoạch nhập khẩu ôtô năm 1995 với số lượng từ 4500 đến 5000 chiếc (kể cả xe mới và xe cũ).

1. Về doanh nghiệp nhập khẩu ôtô:

Năm 1994 Bộ Thương mại giao nhiệm vụ cho 9 doanh nghiệp nhập khẩu ôtô lại dưới 12 chỗ ngồi trong cả nước. Sau một năm thực hiện các doanh nghiệp mới chỉ nhập khẩu được gần 1200 chiếc trong đó nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch được giao như: Sinhanco, Machino, Savico (nhập từ 200 - 300 chiếc), nhưng cũng có những doanh nghiệp nhập khẩu được rất ít, thậm chí hoàn toàn không nhập, lý do: Thuế suất 200% cao và thiếu nguồn vốn lưu động.

Để đảm bảo kế hoạch nhập khẩu năm 1995, Bộ Thương mại quyết định thay thế những doanh nghiệp năm 1994 chỉ nhập được dưới 50 xe và để giải toả tình trạng nhập chậm do thiếu vốn cần tăng cường thêm một số doanh nghiệp mới có khả năng tài chính và đã từng nhập khẩu với số lượng lớn những năm trước đây, đồng thời lưu ý đến sự cân đối giữa các khu vực.

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô năm 1995 gồm:

1- Machinoimport

2- Tamexco TP.HCM

3- Tra dimexco

4- Savico TP.HCM

5- Sinhanco Vũng Tàu

6- Meconimex Cần Thơ

7- Gelimex (Todimax Đà Nẵng cũ)

8- Công ty cung ứng tàu biển Nha Trang

9- Đavimex Bộ nội vụ

10- Công ty xuất nhập khẩu vật tư đường thuỷ (Bộ GTVT)

11- Công ty vận tải biển xuất nhập khẩu Seaproship

12- Công ty cơ điện công trình Hà Nội

13- Công ty Thương mại Tây Ninh

14- Công ty xuất nhập khẩu An Giang

15- Công ty du lịch và xuất nhập khẩu Đồng Tháp

16- Công ty thương nghiệp tổng hợp Tiền Giang

17- Công ty xuất nhập khẩu Kiên Giang

18- Công ty xuất nhập khẩu Long An

19- Technoimport

20- Công ty Thương mại xuất-nhập khẩu Sông Bé

21- Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Sài Gòn (Incomex)

2. Các doanh nghiệp trên được giao nhiệm vụ nhập khẩu cả xe mới và xe đã qua sử dụng.

3. Chỉ tiêu nhập khẩu ôtô (từ 4500-5000 chiếc trong đó khoảng 1/3 là xe mới 2/3 là xe đã qua sử dụng) được giao cho các doanh nghiệp một lần từ đầu năm. Số lượng giao cho từng doanh nghiệp không đều nhau mà tỷ lệ với tình hình thực hiện trong năm 1994 và khả năng nhập khẩu thực tế của bản thân doanh nghiệp các năm trước.

4. Việc nhập khẩu ôtô phục vụ các nhu cầu khác (hỗ trợ sản xuất hàng xuất khẩu, vận chuyển khách phục vụ du lịch, taxi...) sẽ được Bộ Thương mại xem xét giải quyết riêng từng trường hợp cụ thể (như quy định tại điểm I/3 Thông tư 06 TM/XNK ngày 15/5/1994). Số lượng ôtô dành cho yêu cầu này khoảng 10% kế hoạch nhập khẩu (1000 chiếc).

II. VỀ XE HAI BÁNH GẮN MÁY:

Kế hoạch nhập khẩu 170000 chiếc xe hai bánh gắn máy (loại mới và loại đã qua sử dụng) năm 1995 sẽ được triển khai như sau:

1. Phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu:

Chỉ tiêu nhập khẩu xe máy 170000 chiếc nói trên được phân một lần đầu năm cho 84 doanh nghiệp kinh doanh xe máy trong cả nước (đây là các doanh nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Thông tư 06 TM/XNK ngày 15/5/1994 và chỉ thay đổi trong trường hợp đặc biệt). Số lượng xe giao từng doanh nghiệp (theo đầu chiếc) bằng nhau nhưng tỉ lệ xe máy cũ thì không đều nhau. Cụ thể các doanh nghiệp thuộc các Tỉnh biên giới Tây Nam gồm: Tây Ninh, Sông Bé, Minh Hải, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang là địa bàn nóng bỏng nhiều năm nay thẩm lậu xe máy cũ từ Campuchia có thể được nhập khẩu xe đã qua sử dụng đến 65% chỉ tiêu được Bộ Thương mại giao. Những doanh nghiệp còn lại được nhập khẩu xe cũ, xe mới theo tỷ lệ 50/50.

Việc nhập khẩu sẽ tiến hành bằng hình thức uỷ thác qua các doanh nghiệp có chức năng quy định tại điểm II/2 dưới đây:

2. Doanh nghiệp nhập khẩu xe máy:

a. Doanh nghiệp nhập khẩu xe máy mới:

Căn cứ kết quả Hội nghị do Bộ Thương mại tổ chức ngày 15/11/1994 tại Hà Nội và Hội nghị ngày 8/2/1995 tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu xe máy đã bầu chọn được 4 đơn vị làm nhiệm vụ nhập khẩu xe máy mới năm 1995 là:

1- Machinoimport

2- Gelimex (Đà Nẵng)

3- Imexco TP.HCM

4- Sài Gòn Coop

Bốn doanh nghiệp trên có trách nhiệm nhận nhập uỷ thác cho các doanh nghiệp có chỉ tiêu nhập khẩu xe mới đúng chủng loại xe theo yêu cầu của doanh nghiệp kinh doanh.

b. Doanh nghiệp nhập khẩu xe máy đã qua sử dụng:

Bộ Thương mại chọn 6 doanh nghiệp trong số 16 doanh nghiệp đã được Hội nghị ngày 15/11/1994 và Hội nghị ngày 8/2/1995 bầu vào các nhóm nhập khẩu xe máy (trường hợp đặc biệt chọn thêm 1 - 2 doanh nghiệp trong số 84 doanh nghiệp được giao chỉ tiêu). Trừ 4 doanh nghiệp đã được bầu làm nhiệm vụ nhập khẩu xe máy mới, căn cứ lượng xe máy cũ nhập về theo từng khu vực, 06 doanh nghiệp được chọn để thực hiện việc nhập khẩu là:

1- Unimex Hải Phòng

2- Unimex Hà Nội

3- Agrimexco TP.HCM

4- Amaseco Phú Yên

5- Công ty xuất nhập khẩu An Giang

6- Sihanco Vũng Tàu

Sáu doanh nghiệp trên có trách nhiệm nhận nhập khẩu uỷ thác cho các doanh nghiệp có chỉ tiêu nhập khẩu xe đã qua sử dụng đúng theo đơn đặt hàng đơn vị kinh doanh.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe máy nêu tại điểm 2a, 2b trên đây và các doanh kinh doánh xe máy phối hợp chặt chẽ và nghiêm chỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại các văn bản số 14964 TM/XNK ngày 30/11/1994, văn bản số 229 TM/XNK ngày 7/1/1995 và 531 TM/XNK ngày 14/1/1995.

4. Đối với các nhu cầu hỗ trợ vùng bị thiên tai bão lụt, vùng trồng rau xuất khẩu... sẽ được Bộ Thương mại xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể (theo quy định tại điểm I/3 Thông tư 06 TM/XNK ngày 15/5/1994). Số lượng xe máy dành cho yêu cầu này khoảng 20% kế hoạch nhập khẩu.

5. Để đảm bảo có các đối tác nghiêm chỉnh chào giá hợp lý và chất lượng hàng phù hợp, thương vụ Việt Nam ở một số nước có nguồn hàng cung cấp xe máy cũ sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam những công ty có truyền thống làm ăn nghiêm túc có uy tín. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe máy cũ chỉ giao dịch với các công ty này.

III. Quy định việc điều hành nhập khẩu ôtô và xe máy năm 1995 này có hiệu lực đến 31/3/1996.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2402/TM-XNK

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu2402/TM-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/1995
Ngày hiệu lực15/03/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2402/TM-XNK

Lược đồ Quy định 2402/TM-XNK điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 2402/TM-XNK điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu2402/TM-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người ký***
        Ngày ban hành28/02/1995
        Ngày hiệu lực15/03/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 2402/TM-XNK điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995

            Lịch sử hiệu lực Quy định 2402/TM-XNK điều hành nhập khẩu ô tô dưới 12 chỗ ngồi và xe 2 bánh gắn máy năm 1995

            • 28/02/1995

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/1995

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực