Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND

Quy định 33/2013/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù do tỉnh Đăk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 33/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức có tính chất đặc thù Đăk Nông 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC GIỮ CHỨC VỤ CHỦ CHỐT TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số: 5038/TTr-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội đặc thù; Báo cáo thẩm tra số: 232/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, phân công công tác giữ chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước điều động, phân công công tác làm việc tại: Các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ; hội đặc thù cấp huyện giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Danh sách các hội có tính chất đặc thù do UBND tỉnh xác định và có quyết định công nhận.

2. Mức hỗ trợ của các đối tượng tại Khoản 1 Điều này là 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Đối với hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh do ngân sách tỉnh đảm nhiệm;

- Đối với hội có tính chất đặc thù cấp huyện do ngân sách huyện đảm nhiệm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Quy định 33/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức có tính chất đặc thù Đăk Nông 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 33/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức có tính chất đặc thù Đăk Nông 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đăk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành19/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 33/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức có tính chất đặc thù Đăk Nông 2013

            Lịch sử hiệu lực Quy định 33/2013/NQ-HĐND mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức có tính chất đặc thù Đăk Nông 2013

            • 19/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực