Quy định 52-QĐ/TW

Quy định 52-QĐ/TW năm 1999 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 52-QĐ/TW giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ


BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 52-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1999

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 02-6-1997 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, của các ban và cơ quan giúp việc Ban Chấp hành Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 14-02-1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng và tình hình giải quyết tố cáo thời gian qua,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH:

Điều 1. Trách nhiệm giải quyết tố cáo.

1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến những quy định về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt nội bộ Đảng.

2. Ban cán sự đảng Thanh tra Nhà nước chỉ đạo giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Toà án Nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

3. Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương trực tiếp giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến lịch sử chính trị và hoạt động chính trị hiện hành.

4. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương trực tiếp giải quyết những nội dung tố cáo liên quan đến quan điểm, tư tưởng.

5. Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết những nội dung tố cáo về việc chấp hành Điều lệ của đoàn thể mình.

Những nội dung tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình, chậm nhất 5 ngày sau khi tiếp nhận phải chuyển đến tổ chức có trách nhiệm để kịp thời xem xét, giải quyết.

Điều 2. Phối hợp giải quyết tố cáo.

1. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì giải quyết tố cáo, trực tiếp xem xét những nội dung thuộc trách nhiệm của mình; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo; tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo đối với cán bộ; báo cáo Bộ Chính trị theo định kỳ sáu tháng một lần về tình hình giải quyết tố cáo cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

2. Các tổ chức đảng có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức đảng có liên quan chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết những nội dung tố cáo đảng viên thuộc cấp mình quản lý.

3. Khi trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết và sau khi kết luận về những nội dung tố cáo thuộc trách nhiệm của mình, các tổ chức đảng thông báo cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương biết. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét, giải quyết và sau khi kết luận về những nội dung tố cáo thuộc trách nhiệm của mình thì thông báo cho tổ chức đảng có liên quan biết.

4. Trường hợp cần thiết, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các tổ chức đảng có trách nhiệm báo cáo để Bộ Chính trị giao cho một cơ quan chủ trì, có sự phối hợp của các cơ quan có liên quan hoặc lập tổ công tác để giải quyết.

5. Qua giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết tố cáo, nếu thấy có vấn đề phải xem xét thi hành kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính hoặc xử lý bằng pháp luật, các tổ chức đảng báo cáo Bộ Chính trị qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức đảng có liên quan xem xét và yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới báo cáo; quyết định hoặc đề nghị Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền...

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương căn cứ văn bản này để quy định việc giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý.

Các ban và cơ quan giúp việc Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Nhà nước, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Toà án Nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giải quyết tố cáo theo Điều 1, Điều 2 của Quy định này.

Hằng quý, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì giao ban với các tổ chức đảng trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết tố cáo để thông báo tình hình, bàn biện pháp phối hợp và những vấn đề khác cần thiết cho việc giải quyết tố cáo.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ đảng.

 

 

T/M THƯỜNG VỤ BỘ CHÍNH TRỊ
Phạm Thế Duyệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52-QĐ/TW

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu52-QĐ/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/1999
Ngày hiệu lực05/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52-QĐ/TW

Lược đồ Quy định 52-QĐ/TW giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 52-QĐ/TW giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu52-QĐ/TW
        Cơ quan ban hànhBộ Chính trị
        Người kýPhạm Thế Duyệt
        Ngày ban hành05/05/1999
        Ngày hiệu lực05/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 52-QĐ/TW giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ

            Lịch sử hiệu lực Quy định 52-QĐ/TW giải quyết tố cáo đảng viên là cán bộ

            • 05/05/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực