Quy định 61/QĐ-SXD

Quy định 61/QĐ-SXD năm 2008 về quy định quản lý xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quy định 61/QĐ-SXD quản lý xây dựng công trình trạm thu


UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 61/QĐ-SXD

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH “QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH”

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) ở các đô thị;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tại Quyết định số 42/QĐ-UB-NV ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy sở Xây dựng Hà Tĩnh;
Sau khi thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở Xây dựng, Giám đốc các doanh nghiệp Viễn thông hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Xây dựng;Thông tin và Truyền thông (Báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Website Hà Tĩnh;
- Lưu: SXD, STTTT.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu61/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2008
Ngày hiệu lực18/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/QĐ-SXD

Lược đồ Quy định 61/QĐ-SXD quản lý xây dựng công trình trạm thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định 61/QĐ-SXD quản lý xây dựng công trình trạm thu
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu61/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýHoàng Anh
        Ngày ban hành18/08/2008
        Ngày hiệu lực18/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quy định 61/QĐ-SXD quản lý xây dựng công trình trạm thu

            Lịch sử hiệu lực Quy định 61/QĐ-SXD quản lý xây dựng công trình trạm thu

            • 18/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực