Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 4

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 50-CP ngày 28/ 8/ 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định 38-CP ngày 28/ 4/ 1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 50-CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng 4 (tờ trình số 938/TCT/TCCB-TT ngày 8/ 12/ 2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4 để thực hiện ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty về hoạt động đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2.- Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4, có:

- Trụ sở chính tại 79/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thành, thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn viên Tổng Công ty Xây dựng 4).

- Tên giao dịch quốc tế: LABOUR SERVICE AND EXPORT COMPANY. Viết tắt là: LASEC.

- Vốn và tài sản do Tổng Công ty Xây dựng 4 giao.

- Tài khoản tại Ngân hàng thương mại phù hợp với phương thức hạch toán phụ thuộc của Công ty.

- Con dấu theo khuôn mẫu quy định đối với đơn vị kinh tế phụ thuộc doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng 4 ban hành.

Điều 3.- Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty Dịch vụ và Xuất khẩu lao động, và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4 .- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4 và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2001/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2001/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2001
Ngày hiệu lực17/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2001/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2001/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành02/01/2001
        Ngày hiệu lực17/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4

            • 02/01/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực