Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT

Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sửa đổi 01/2003/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội , ngày 29 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 02/01/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 Chương VII: Danh hiệu thư viện và quy trình công nhận như sau: "3. Thư viện trường học xuất sắc: Là những thư viện đạt tiên tiến và có những hoạt động đặc biệt xuất sắc, có hiệu quả cao, có sáng tạo, được ngành và xã hội công nhận. Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận thư viện trường học xuất sắc cho các thư viện trường phổ thông của địa phương".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2004/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2004
Ngày hiệu lực25/02/2004
Ngày công báo10/02/2004
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(23/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sửa đổi 01/2003/QĐ-BGDĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sửa đổi 01/2003/QĐ-BGDĐT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2004/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Văn Vọng
       Ngày ban hành29/01/2004
       Ngày hiệu lực25/02/2004
       Ngày công báo10/02/2004
       Số công báoSố 8
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (23/03/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sửa đổi 01/2003/QĐ-BGDĐT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông sửa đổi 01/2003/QĐ-BGDĐT

          • 29/01/2004

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/02/2004

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/02/2004

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực