Quyết định 01/2004/QĐ-BTS

Quyết định 01/2004/QĐ-BTS ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành về Thức ăn hỗn hợp dạng viên do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2004/QĐ-BTS 4 Tiêu chuẩn cấp Ngành


BỘ THUỶ SẢN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

Số:01/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CẤP NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản ;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 04 Tiêu chuẩn cấp Ngành sau đây:

1. 28TCN102:2004 : Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Sú.

2. 28TCN187:2004 : Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Càng xanh.

3. 28TCN188:2004 : Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Tra và cá Ba sa.

4. 28TCN189:2004 : Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi.

Điều 2: Các tiêu chuẩn trên bắt buộc áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn cho tôm, cá và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Chánh Thanh tra Bộ; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; Giám đốc Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản; Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2004/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2004
Ngày hiệu lực16/02/2004
Ngày công báo02/02/2004
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 01/2004/QĐ-BTS 4 Tiêu chuẩn cấp Ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2004/QĐ-BTS 4 Tiêu chuẩn cấp Ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2004/QĐ-BTS
        Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
        Người kýNguyễn Việt Thắng
        Ngày ban hành14/01/2004
        Ngày hiệu lực16/02/2004
        Ngày công báo02/02/2004
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2004/QĐ-BTS 4 Tiêu chuẩn cấp Ngành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2004/QĐ-BTS 4 Tiêu chuẩn cấp Ngành

            • 14/01/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực