Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 19/2011/QĐ-UBND giá và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/1998/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về giá cước và tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như biểu đơn giá kèm theo.

Các quy định khác được giữ nguyên theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 
- Như Điều 3;  
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư Pháp;
 - Bộ TC; Uỷ ban Dân tộc;
 - Cục Vật giá (BTC);
 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 - TT Tỉnh uỷ;
 - TT.HĐND tỉnh;
 - CT, PCT UBND tỉnh;
 - Các ngành VKS, TA;  
 - Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
 - PVP, các phòng CV VPUBND tỉnh;
 - Lưu VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

ĐƠN GIÁ CƯỚC CƠ BẢN ĐỐI VỚI HÀNG BẬC 1
( Kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 02/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Đồng/Tấn.Km

Loại đường

 

Cự ly ( Km )

Đường
loại 1

Đường
loại 2

Đường
loại 3

Đường
loại 4

Đường
loại 5

Đường
loại 6

A

1

2

3

4

5

6

1

7.862

9.356

13.753

19.943

28.285

33.942

2

4.352

5.180

7.614

11.040

16.008

19.210

3

3.131

3.726

5.477

7.941

11.515

13.818

4

2.562

3.049

4.481

6.499

9.423

11.308

5

2.246

2.673

3.930

5.698

8.263

9.915

6

2.030

2.416

3.551

5.150

7.467

8.960

7

1.872

2.227

3.274

4.747

6.884

8.261

8

1.748

2.080

3.058

4.434

6.429

7.715

9

1.647

1.960

2.881

4.177

6.057

7.269

10

1.564

1.861

2.737

3.967

5.752

6.902

11

1.493

1.776

2.611

3.785

5.490

6.588

12

1.426

1.698

2.494

3.618

5.246

6.296

13

1.360

1.617

2.377

3.447

4.998

5.998

14

1.298

1.544

2.269

3.291

4.771

5.726

15

1.240

1.475

2.169

3.145

4.561

5.473

16

1.188

1.413

2.078

3.013

4.369

5.243

17

1.151

1.370

2.014

2.920

4.234

5.081

18

1.122

1.335

1.963

2.845

4.127

4.952

19

1.089

1.296

1.905

2.764

4.007

4.809

20

1.053

1.254

1.842

2.670

3.873

4.647

21

1.011

1.203

1.768

2.563

3.718

4.462

22

971

1.156

1.700

2.464

3.573

4.288

23

936

1.115

1.638

2.375

3.444

4.133

24

906

1.079

1.584

2.297

3.330

3.996

25

876

1.044

1.533

2.223

3.222

3.867

26

848

1.010

1.484

2.150

3.118

3.742

27

820

976

1.434

2.079

3.016

3.620

28

792

942

1.385

2.009

2.912

3.495

29

765

911

1.338

1.940

2.814

3.377

30

742

882

1.298

1.880

2.726

3.271

31-35

718

855

1.258

1.824

2.644

3.173

36-40

700

833

1.223

1.774

2.572

3.086

41-45

683

814

1.196

1.734

2.514

3.017

46-50

669

798

1.171

1.699

2.463

2.955

51-55

658

782

1.150

1.666

2.416

2.899

56-60

646

768

1.130

1.638

2.375

2.850

61-70

636

757

1.112

1.613

2.339

2.807

71-80

627

746

1.097

1.592

2.308

2.770

81-90

620

738

1.086

1.574

2.283

2.739

91-100

615

731

1.075

1.560

2.262

2.714

Từ 101 Km trở lên

611

728

1.068

1.549

2.246

2.696

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2009
Ngày hiệu lực16/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýDương Thời Giang
       Ngày ban hành06/02/2009
       Ngày hiệu lực16/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn