Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc đền bù thay cho mức hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu) do thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 3658/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:01/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỀN BÙ THAY CHO MỨC HỖ TRỢ XÍ BỆT ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIẢI TỎA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH ĐẾN ĐƯỜNG SƠN TRÀ - ĐIỆN NGỌC (TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 1829/BC-STC-GCS ngày 23/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức đền bù thay cho mức hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu), cụ thể như sau:

1. Đồng ý đền bù Xí bệt của các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu), thay cho mức hỗ trợ tháo dỡ di dời, cụ thể như sau:

a. Xí bệt loại nắp thường: 800.000 đồng/cái (tám trăm ngàn đồng/cái).

b. Xí bệt loại nắp êm: 1.200.000 đồng/cái (một triệu, hai trăm ngàn đồng/cái).

2. Đối với Xí xổm của các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu), giữ nguyên mức dền bù theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UB ngày 20/12/2007 của UBND thành phố.

Điều 2. Giao Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng áp giá đền bù, báo cáo Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND quận Hải Châu; Trưởng ban Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2009
Ngày hiệu lực02/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành02/01/2009
       Ngày hiệu lực02/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa dự án Đà Nẵng