Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 446/TTr- TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tất cả các chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện áp dụng mức thu như sau:

1. Đối với người buôn bán có điểm kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu (ki ốt), có hợp đồng thuê điểm kinh doanh, hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ, mức thu: 25.000 đồng/m2/tháng.

2. Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ, mức thu: 2.000 đồng/m2/ngày.

3. Số thu từ phí chợ được để lại đơn vị 100%. Phí chợ được quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn, củng cố Ban Quản lý chợ. Ban Quản lý chợ có trách nhiệm thu phí chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, được áp dụng cơ chế tài chính theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2009
Ngày hiệu lực23/02/2009
Ngày công báo15/03/2009
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành16/02/2009
        Ngày hiệu lực23/02/2009
        Ngày công báo15/03/2009
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Cần Giờ

         • 16/02/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/02/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực