Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 849/QĐ-UBND bãi bỏ 01/2010/QĐ-UBND giao hợp đồng cho tổ chức công chứng Trà Vinh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo Tờ trình số 659/TTr-STP ngày 11/12/2009 và Công văn số 117/STP-XD&KTVB ngày 11/01/2010 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND thị xã Trà Vinh và UBND các xã - phường trên địa bàn thị xã Trà Vinh cho các tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện việc công chứng.

Điều 2. Đối với các huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch có quyền lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã, Chủ tịch UBND các xã - phường - thị trấn, Thủ trưởng các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2010
Ngày hiệu lực07/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành25/02/2010
        Ngày hiệu lực07/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức