Quyết định 01/2010/QĐ-UBND

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về thu hồi và hủy bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñònh chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trên địa bàn quận 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2010
Ngày hiệu lực14/01/2010
Ngày công báo01/02/2010
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thị Tám
       Ngày ban hành07/01/2010
       Ngày hiệu lực14/01/2010
       Ngày công báo01/02/2010
       Số công báoSố 12
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2010/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ văn bản

           • 07/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực