Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đã được thay thế bởi Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN mẫu biểu hồ sơ kiểm toán và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2011/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-KTNN NGÀY 26/06/2007 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế mẫu biểu các Biên bản kiểm toán ban hành kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán bằng mẫu biểu các Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán như sau:

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 04/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 05/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-CTMT bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-DNNN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-TCNH bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH;

-Thay Mẫu số 01/BBKT-CNI bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-QPAN&TCĐ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn kiểm toán, các thành viên đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - VP Trung ương, Các Ban của Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính Phủ; Hội đồng dân tộc; Các UB của Quốc hội, các Ban thuộc UBTV Quốc hội;
 - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
 - TAND tối cao; VKSND tối cao;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Lãnh đạo KTNN, các ĐV trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, CĐ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

DANH MỤC

CÁC MẪU BIỂU ĐƯỢC THAY THẾ
(Ban hành kèm Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/06/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

STT

Mẫu biểu cũ

Mẫu biểu mới

1

Mẫu số 01/BBKT-NSBN

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN

2

Mẫu số 02/BBKT-NSBN

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN

3

Mẫu số 03/BBKT-NSBN

Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN

4

Mẫu số 01/BBKT-NSĐP

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP

5

Mẫu số 02/BBKT-NSĐP

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP

6

Mẫu số 03/BBKT-NSĐP

Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP

7

Mẫu số 04/BBKT-NSĐP

Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP

8

Mẫu số 05/BBKT-NSĐP

Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP

9

Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA

Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA

10

Mẫu số 01/BBKT-CTMT

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT

11

Mẫu số 01/BBKT-DNNN

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN

12

Mẫu số 01/BBKT-TCNH

Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH

13

Mẫu số 01/BBKT-CNI

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CNI

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2011/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2011
Ngày hiệu lực05/08/2011
Ngày công báo25/07/2011
Số công báoTừ số 419 đến số 420
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2011/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýVương Đình Huệ
       Ngày ban hành21/06/2011
       Ngày hiệu lực05/08/2011
       Ngày công báo25/07/2011
       Số công báoTừ số 419 đến số 420
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán