Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND về tổ chức triển khai Pháp lệnh Dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 02/2006/CT-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 174/TTr-TP ngày 24 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2012
Ngày hiệu lực04/06/2012
Ngày công báo01/07/2012
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành28/05/2012
        Ngày hiệu lực04/06/2012
        Ngày công báo01/07/2012
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 02/2006/CT-UBND

            • 28/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực