Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 5 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 07 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 5 tại Tờ trình số 474/TTr-TP ngày 03 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 03 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành (theo Danh mục đính kèm) không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 5)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

1

Chỉ thị

11/CT-UB

19/10/1995

V/v đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trên địa bàn quận 5.

2

Quyết định

6203/2001/QĐ-UB

03/07/2001

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Khu dân cư văn hóa - Khu dân cư xuất sắc trên địa bàn quận 5.

3

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về thành lập và ban hành Quy chế Thanh tra Xây dựng quận 5 và Thanh tra Xây dựng 15 phường

Tổng cộng : 03 văn bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo01/07/2013
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 5 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 5 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Thị Thảo
       Ngày ban hành07/06/2013
       Ngày hiệu lực14/06/2013
       Ngày công báo01/07/2013
       Số công báoSố 27
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 5 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân quận 5 Hồ Chí Minh

           • 07/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực