Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định Ủy ban nhân dân Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ Y TẾ VÀO GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT - BNV - BTC - BLĐTBXH, ngày 26 ngày 02 tháng 2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Y tế - Tài chính tại Tờ trình số 109/TTrLN-SYT-STC ngày 04/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mức chi trả phụ cấp thường trực (trừ phụ cấp thường trực của trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm y tế quân dân y) được tính vào chi phí ngày giường bệnh, mức chi phí được cộng vào mức giá ngày giường bệnh theo từng loại bệnh viện như sau:

a) Bệnh viện hạng II: 15.000 đồng;

b) Bệnh viện hạng III: 11.000 đồng;

c) Bệnh viện hạng IV và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được xếp hạng (trừ trạm y tế xã): 10.000 đồng.

2. Mức chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào chi phí của từng phẫu thuật, thủ thuật, mức chi phí được cộng vào mức giá của từng loại phẫu thuật, thủ thuật như sau:

a) Phẫu thuật loại đặc biệt: 1.400.000 đồng/ca;

b) Phẫu thuật loại I: 660.000 đồng/ca;

c) Phẫu thuật loại II: 310.000 đồng/ca;

d) Phẫu thuật loại III: 190.000 đồng/ca;

đ) Thủ thuật loại đặc biệt: 300.000 đồng/ca;

e) Thủ thuật loại I: 144.000 đồng/ca;

g) Thủ thuật loại II: 63.000 đồng/ca;

h) Thủ thuật loại III: 28.500 đồng/ca.

3. Mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai mức chi trả phụ cấp thường trực được cộng vào mức giá ngày giường bệnh; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá của từng loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2015
Ngày hiệu lực09/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2019
Cập nhật11 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýPhạm Xuân Kôi
        Ngày ban hành27/02/2015
        Ngày hiệu lực09/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2019
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND mức chi phí chi trả phụ cấp đặc thù vào giá khám chữa bệnh Điện Biên