Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND quy định điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2010/QĐ-UBND điểm thực hiện hoạt động đầu tư Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2010/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2010 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 317/TTr- SKHĐT ngày 07/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lý do: Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để ban hành Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai hết hiệu lực. Việc triển khai thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thống nhất thực hiện theo Luật Đầu tư 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực22/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2010/QĐ-UBND điểm thực hiện hoạt động đầu tư Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2010/QĐ-UBND điểm thực hiện hoạt động đầu tư Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành11/01/2017
       Ngày hiệu lực22/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2010/QĐ-UBND điểm thực hiện hoạt động đầu tư Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2010/QĐ-UBND điểm thực hiện hoạt động đầu tư Lào Cai

           • 11/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực