Quyết định 01/QĐ-LS

Quyết định 01/QĐ-LS năm 2008 về Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài do Cục trưởng Cục Lãnh sự ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/QĐ-LS Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao


CỤC LÃNH SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/QĐ-LS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU TỜ KHAI CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ

Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1622/2008/QĐ-BNG ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lãnh sự;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Cục Lãnh sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng Xuất nhập cảnh Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các Phòng;
- Lưu VP.

CỤC TRƯỞNG
Dương Chí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QĐ-LS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/QĐ-LS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2008
Ngày hiệu lực25/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QĐ-LS

Lược đồ Quyết định 01/QĐ-LS Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/QĐ-LS Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/QĐ-LS
        Cơ quan ban hànhCục Lãnh sự
        Người kýDương Chí Dũng
        Ngày ban hành25/06/2008
        Ngày hiệu lực25/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/QĐ-LS Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/QĐ-LS Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao

            • 25/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực