Quyết định 01/QĐ-UBND

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1811/STC-HCSN ngày 30/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ 30% đối với học sinh, sinh viên không thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trường do tỉnh quản lý kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ nêu tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TT-BYT-BTC để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2010
Ngày hiệu lực07/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành07/01/2010
        Ngày hiệu lực07/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2010 hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh Bắc Giang

            • 07/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực