Quyết định 01-TC/QĐ/ST

Quyết định 01-TC/QĐ/ST năm 1959 về việc ủy quyền cho Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ấn định khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế môn bài cho những công thương gia xin đi mua bán ngoài nơi kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-TC/QĐ/ST

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH, THÀNH PHỐ ẤN ĐỊNH KHOẢN LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO NHỮNG CÔNG THƯƠNG GIA XIN ĐI MUA BÁN NGOÀI NƠI KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo Nghị định số 559-TTg ngày 24/12/1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời thuế môn bài;
Chiếu theo điều lệ tạm thời thuế môn bài nói trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Ủy quyền cho Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố ấn định khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế môn bài cho những công thương gia xin đi mua bán ngoài nơi kinh doanh, nói trong điều 20 điều lệ tạm thời thuế môn bài.

Điều 2. - Lệ phí này là một khoản thu cố định của Tổng dự toán địa phương, khoản 32 hạng 3.

Điều 3. - Các cơ quan Thuế vụ địa phương chịu trách nhiệm theo dõi việc in và thu tiền lệ phí theo đúng chế độ kế toán thuế đã được Bộ Tài chính quy định ngày 01/6/1955.

Điều 4. - Phí tổn về in giấy chứng nhận này chi vào tài vụ phí khoản 40 hạng 5 Tổng dự toán địa phương.

Điều 5. - Ủy ban Hành chính các tỉnh, thành phố, các Sở, Ty tài chính, các Phân, Chi sở thuế vụ chiếu quyết định này thi hành.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

 

Thuộc tính văn bản 01-TC/QĐ/ST
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01-TC/QĐ/ST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/1959
Ngày hiệu lực 29/01/1959
Ngày công báo 18/02/1959
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 01-TC/QĐ/ST ủy quyền cho UB hành chính tỉnh, thành phố ấn định lệ phí cấp GCN thuế môn bài cho công thương gia mua bán ngoài nơi KD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01-TC/QĐ/ST ủy quyền cho UB hành chính tỉnh, thành phố ấn định lệ phí cấp GCN thuế môn bài cho công thương gia mua bán ngoài nơi KD
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01-TC/QĐ/ST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành 14/01/1959
Ngày hiệu lực 29/01/1959
Ngày công báo 18/02/1959
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 14/01/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/02/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/01/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực