Quyết định 01-VH-QĐ

Quyết định 01-VH-QĐ năm 1964 về việc thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh


BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠI BỘ VĂN HÓA NHỮNG HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT KỊCH BẢN VÀ PHIM ĐIỆN ẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ Nghị định số 135-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Để khuyến khích việc sáng tác và nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà;
Để đảm bảo các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh khi đưa ra phục vụ quần chúng có giá trị nghệ thuật và có tác dụng tốt trong việc giáo dục nhân dân;
Để đáp ứng đòi hỏi của hoạt động văn hóa nghệ thuật đang ngày một phát triển;
Để bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của Bộ đồng thời phát huy đầy đủ ý kiến tập thể của các ngành công tác hữu quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh sau đây:

1. Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim chuyện;

2. Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim hoạt họa;

3. Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim thời sự tài liệu;

4. Hội đồng xét duyệt phim xuất nhập khẩu.

Điều 2. – Các Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh nói trên là những tổ chức tư vấn có những nhiệm vụ như sau:

A. Các Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim (1, 2, và 3).

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong việc:

a) Xét duyệt và chọn lọc các kịch bản điện ảnh trước khi giao cho các xưởng phim xây dựng;

b) Xét duyệt và cho phép sản xuất hàng loạt các phim đã xây dựng xong.

2. Tham gia ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa về:

a) Phương hướng phát triển nghệ thuật hàng năm hoặc trong từng giai đoạn nhất định;

b) Chương trình hoạt động nghệ thuật hàng năm;

c) Tổng kết kinh nghiệm nghệ thuật hoặc những vấn đề cần thiết về học thuật;

d) Khen thưởng những tác phẩm nghệ thuật điện ảnh có giá trị.

B. Hội đồng xét duyệt phim xuất nhập khẩu:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa trong việc xét duyệt và cho phát hành trong nước những phim điện ảnh mua của nước ngoài.

2. Tham gia ý kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa về việc:

a) Lựa chọn những phim điện ảnh của ta sản xuất để đưa ra nước ngoài;

b) Đặt chương trình xuất nhập phim điện ảnh hàng năm.

Điều 3. – Thành phần của các Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh nói trên gồm có một Chủ tịch và một số ủy viên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa chỉ định.

Các thành viên của các Hội đồng sẽ chọn trong các văn nghệ sĩ và các nhà nghiên cứu và phê bình văn học nghệ thuật được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam giới thiệu, và cán bộ lãnh đạo của Bộ Văn hóa.

Ngoài các vị nói trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa có thể mời tham dự Hội đồng:

- Với tư cách là ủy viên của Hội đồng, những cán bộ của các Bộ hoặc ngành chuyên môn khác mỗi khi xét đến những kịch bản hoặc vấn đề liên quan đến các Bộ hoặc ngành ấy.

- Với tư cách là chuyên viên, những cán bộ của Bộ Văn hóa có nhiều kinh nghiệm về công tác điện ảnh.

Điều 4. - Cục điện ảnh đảm nhiệm công việc thường trực của các Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh.

Điều 5. - Chế độ công tác của các Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh quy định như sau:

1. Mỗi khi Hội đồng họp phải có quá nửa số ủy viên của Hội đồng có mặt thì những nghị quyết của Hội đồng mới có giá trị.

2. Để giải quyết công việc được tốt, nhanh và gọn, trước mỗi kỳ họp của Hội đồng, các ủy viên phải được thông báo về chương trình của kỳ họp và được cung cấp bản sao các bản thảo kịch bản hoặc tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến.

3. Tùy theo yêu cầu của công tác và căn cứ vào tình hình thực thế, chủ tịch Hội đồng sẽ ấn định thời gian nghiên cứu kịch bản hoặc tài liệu từ 7 đến 15 ngày, tính kể từ ngày nhận được bản thảo hoặc tài liệu.

4. Các ủy viên của Hội đồng phải xin ý kiến tham gia của mình vào giấy.

5. Trước mỗi kỳ họp, bộ phận thường trực có trách nhiệm thu thập ý kiến của các ủy viên, tổng hợp lại và trình bày trong buổi họp để giúp cho Hội đồng có thể dành nhiều thì giờ thảo luận về những vấn đề chính.

Điều 6. - Những ủy viên Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh, nếu phải là công việc của Hội đồng ngoài giờ chính quyền thì được hưởng thù lao trả theo chế độ hiện hành áp dụng tại các ngành xuất bản và nghệ thuật.

Các khoản chi về công việc của Hội đồng (đánh máy tài liệu, trả thù lao cho các ủy viên, mua sắm vật liệu, v.v... ) do đơn vị có tài liệu trình duyệt đài thọ.

Điều 7. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại vụ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc các xưởng phim, Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 

Hoàng Minh Giám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-VH-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01-VH-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/1964
Ngày hiệu lực17/01/1964
Ngày công báo18/03/1964
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01-VH-QĐ

Lược đồ Quyết định 01-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01-VH-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
        Người kýHoàng Minh Giám
        Ngày ban hành02/01/1964
        Ngày hiệu lực17/01/1964
        Ngày công báo18/03/1964
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01-VH-QĐ thành lập tại Bộ Văn hóa những Hội đồng xét duyệt kịch bản và phim điện ảnh

            • 02/01/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực